Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43, 11855 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801666135 και Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμός ΓΕΜΗ 062239403000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 215 5551933, δραστηριοποιείται με την εμπορία υλικών συσκευασίας.